Відповідно до ст. ст. 13, 14, 15 Закону України «Про охорону культурної спадщини» триває робота з формування реєстру нерухомих пам’яток Дніпропетровської області, як складової Державного реєстру нерухомих пам’яток України. Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 р. №1760 «Про затвердження Порядку визначення категорій пам’яток для занесення об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток України» визначені критерії пам'яток національного та місцевого значення.

Об'єкти культурної спадщини національного значення є особливою історичною або культурною цінністю і повинні відповідати критерію автентичності, а також принаймні одному з таких критеріїв:

 • справили значний вплив на розвиток культури, архітектури, містобудування, мистецтва країни;
 • безпосередньо пов'язані з історичними подіями, віруваннями, життям і діяльністю видатних людей;
 • репрезентують шедевр творчого генія, стали етапними творами видатних архітекторів чи інших митців;
 • були витворами зниклої цивілізації чи мистецького стилю.

Критерій автентичності означає, що пам'ятка повинна значною мірою зберегти свою форму та матеріально-технічну структуру, історичні нашарування, а також роль у навколишньому середовищі.

Об'єкти культурної спадщини місцевого значення повинні відповідати критерію автентичності, а також принаймні одному з таких критеріїв:

 • вплинули на розвиток культури, архітектури, містобудування, мистецтва певного населеного пункту чи регіону;
 • пов'язані з історичними подіями, віруваннями, життям і діяльністю видатних людей певного населеного пункту чи регіону;
 • є творами відомих архітекторів або інших митців;
 • є культурною спадщиною національної меншини чи регіональної етнічної групи.

Відповідно до Наказу Міністерства культури України від 11.03.2013 № 158 «Про затвердження Порядку обліку об'єктів культурної спадщини», на кожен об’єкт культурної спадщини, що пропонується для занесення (не занесення) до Держреєстру готується облікова документація у складі:

 • облікової картки об’єкта культурної спадщини;
 • історичної довідки на об’єкт культурної спадщини;
 • акту технічного стану об’єкта культурної спадщини.

На обласному рівні відповідність кожного об'єкта культурної спадщини критеріям оцінюється науково-методичною радою з питань охорони культурної спадщини (дорадчий орган, створений на базі Дніпропетровського обласного центру з охорони істориком-культурних цінностей з залученням істориків, археологів, архітекторів та інших фахівців).

Остаточне рішення щодо занесення (не занесення) об’єкта культурної спадщини до Держреєстру приймається відповідно до категорії пам’ятки:

 • пам’ятки національного значення – постановою Кабінету Міністрів України;
 • пам’ятки місцевого значення – наказом Міністерства культури України.

Не підлягають державній реєстрації об’єкти, що є сучасними копіями існуючих пам'яток або спорудами (витворами), створеними за старовинними проектами чи науковими реконструкціями, в тому числі масові тиражовані копії. Державний реєстр нерухомих пам'яток України оприлюднюється Міністерством культури України шляхом публікації на офіційному інтернет-ресурсі http://mincult.kmu.gov.ua/.