Центром здійснюється фахове рецензування науково-проектної, містобудівної, іншої документації, що складається на виконання чинних нормативів та підлягає погодженню відповідними органами охорони культурної спадщини:

  • облікової документації об’єктів культурної спадщини (паспортів, облікових карток);
  • проектів зон охорони об’єктів культурної спадщини;
  • проектів реставрації об’єктів культурної спадщини і т. ін.

Після рецензування документація проходить апробацію на засіданні науково-методичної ради з питань охорони культурної спадщини – дорадчого органу, до складу якого входять спеціалісти пам’яткоохоронної галузі, архітектори, археологи, історики, мистецтвознавці. Протокол науково-методичної ради є важливою підставою для подальшого надання документації на погодження до органів охорони культурної спадщини або ж її доопрацювання відповідно до нормативних вимог.

Повернутися до списку