16 Квітня 2021
18 квітня відзначається державне свято День пам’яток історії та культури України, започатковане Указом Президента України від 23 серпня 1999 р. № 1062/99, та Міжнародний день пам’яток і визначних місць.

Дніпропетровський обласний центр з охорони історико-культурних цінностей, як завжди продовжує працювати над збереженням нерухомих об’єктів культурної спадщини області та їх популяризацією. Так, наприклад, вже за 2021 р. співробітниками Центру була проведена ціла низка пам’яткоохоронних заходів:

• опрацьовано матеріали (історичні довідки та матеріали фотофіксації) на 35 об’єктів археології (9), історії (9) та архітектури (17) Дніпропетровської області, з метою занесення їх до Переліку об’єктів культурної спадщини та надання їм правового статусу щойно виявлених об’єктів культурної спадщини.

Фото 1.jpg

 У роботі над підготовкою брали участь представники наукової спільноти: д. і. н. Кочергін І. О., д. і. н. Савчук В. С., к. і. н. Голубчик Г. Д.,
к. і. н. Маріна З. П., к. мист. Ревський С. Б., к. арх. Ревський І. С.

              Фото 2.jpg
Наразі готується розпорядження голови Дніпропетровської державної адміністрації з цього питання;

• підготовлено та презентовано збірки «Пам’ятки історії та культури Софіївського району» та «Пам’ятки історії та культури міста Покров» (видані за матеріалами «Зводу пам’яток історії та культури України»), які фактично являються першими енциклопедичними науково-популярними виданнями щодо пам’яток історії та культури Дніпропетровської області, де об’єкти нерухомої культурної спадщини подані в прив’язці до конкретних населених пунктів. Ці видання стануть у нагоді не лише представникам місцевої влади, а й історикам, краєзнавцям, екскурсоводам, учням навчальних закладів. На теперішній час, в рамках виконання «Програми розвитку культури у Дніпропетровській області на 2017 – 2023 роки», вже побачили світ 8 таких випусків. До підготовки видань було залучене широке коло фахівців, науковців та викладачів вищих навчальних закладів:
співробітники Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара (к. і. н. Маріна З. П., к. і. н. Ромашко О. В., к. і. н. Венгер А. Г.),
Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» (д. і. н. Швидько Г. К., д. і. н. Кочергін І. О.),
Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України (к. і. н. Грибовський В. В.),
Інституту археології НАН України (к. і. н. Полін С. В., к. і. н. Дараган М. М.) та ін.;

Фото 3.jpg

• планується проведення інвентаризації пам’яток історії та монументального мистецтва по області відповідно до розділу VI Порядку обліку об’єктів культурної спадщини, затвердженого Наказом Міністерством культури № 158 від 11 березня 2013 р. (у редакції від 27 червня 2019 р.).
Наразі проводяться консультація з органами охорони культурної спадщини на місцях;

• плануються роботи по інвентаризації та визначенню меж територій пам’яток археології лівобережної частини Дніпропетровської області (Синельниківський та Павлоградський райони). Наразі опрацьовуються переліки пам’яток та картографічний матеріал; спеціалісти готуються до виїзду в поле.
Фото 4.jpg  Фото 5.JPG  Фото 6.JPG  Фото 7.jpg

Співробітники Дніпропетровського обласного центру з охорони історико-культурних цінностей вітають пам’яткоохоронців України та усіх тих, хто опікується збереженням культурної спадщини зі святом, бажають успіхів у роботі та творчої наснаги!
Повернутися до списку новин