Відповідно до Положення про Дніпропетровський обласний центр з охорони історико-культурних цінностей, основними напрямами діяльності ДОЦОІКЦ є:

  • надання методичної допомоги органам державної влади та місцевого самоврядування щодо виконання завдань у сфері охорони культурної спадщини;
  • проведення науково-дослідних робіт у сфері охорони культурної спадщини.

Завданнями ДОЦОІКЦ є:

  • моніторинг об'єктів культурної спадщини Дніпропетровської області;
  • складання, виготовлення облікової документації на об'єкти культурної спадщини;
  • проведення науково-пошукових робіт у сфері охорони культурної спадщини;
  • організація та проведення науково-дослідних рятівних охоронних робіт на об’єктах археологічної спадщини у разі виникнення загрози їх знищення або пошкодження;
  • популяризація об'єктів культурної спадщини, проведення наукових, науково-практичних конференцій, семінарів; видання наукової, науково-популярної та методичної літератури;
  • здійснення інших функцій, що відповідають меті та напрямам діяльності Центру.